Skip to content

Zvláštní kapitolou jsou závěsy na kola

Těmto zařízením, jejichž idea opět není vůbec nová se dostává značné pozornosti. Je to zejména proto, že se výborně hodí i k instalaci doma, kde potřebujeme uložit na co nejmenším prostoru jízdní kola pro celou rodinu. Toto řešení, kdy se kola zavěsí zpravidla za přední kolo na hák, uchycený napevno do zdi, čímž se plocha zabrané plochy zmenší téměř o polovinu ve srovnáním s uložením kola klasicky, je využíváno velice často. nejsou však jenom vhodné pro rodiny. I vlaky jsou dnes na lokálních tratích vybavovány věšáky na jízdní kola, aby tak vyšly vstříc cykloturistům při přepravě na cyklisticky atraktivní místa.

Zavěšování kol je prostě fajn

Tento způsob ukládání kol také vytlačuje klasické stojany na kola především z prostorů továrenských parkovišť a úložišť kol pro zaměstnance. Tyto závěsy jsou však řešeny zpravidla jako komplexní velkokapacitní úložiště, zhotovená na míru a krytá i střechou na ochranu před nepohodou.