Skip to content

Parádní jízdy

Kurz u nás můžete absolvovat za 6 až 8 týdnů, nejméně však za 3 týdny od zahájení kurzu. Každý žák má možnost si sám naplánovat své jízdy, a na tom pak závisí délka kurzu každého žáka. Po absolvování kurzu následují závěrečné zkoušky, které probíhají na magistrátu města Brna (teoretická část), v autoškole (technická zkouška) a v ulicích Brno (jízdy). Autoškola Praha – to nejlepší pro vás.

Opakování závěrečné zkoušky

V případě neúspěchu při některé části závěrečných zkoušek, je nutno tuto část opakovat. Opakovaná část zkoušky opět probíhá buď na magistrátu, v autoškole nebo v ulicích Brna. Autoškola Brno – kvalitní příprava budoucích řidičů.