Skip to content

Nejen pro komerční účely

Většina z nás má některé druhy stínící techniky spojené s použitím zejména u komerčních objektů. To je zcela přirozené, protože na vrchol použití se dostaly například markýzy zejména v první polovině dvacátého století. Po jisté době poklesu jejich využití se ale s novým tisíciletím znovu obnovil zájem o využití těchto způsobů stínění a neomezil se jen na obchůdky, kavárničky a jiné komerční objekty. Nastal i prudký nárůst zájmu ve sféře čistě soukromé.

Dnes i doma ve stínu

Dnes není nic neobvyklého, když si lidé doma pořídí takové variabilní zastínění například balkónu, terasy, či jiných míst. K tomu připočtěte jednoduché ovládání a snadnou manipulaci a máte příklad jako vystřižený z americké příručky pro komerčně úspěšné perspektivní výrobky.